VIKTIGA SAKER: Del 1, Kön & Genus

*DRUMS* Idag presenterar vi första delen av vår föreläsningsserie: VIKTIGA SAKER. Del ett handlar om kön & genus och du kan se den här –>

Vår föreläsningsserie VIKTIGA SAKER handlar om att ge organisationer verktyg att jobba med frågor kopplat till jämställdhet. Feminism, makt, normer, intersektionalitet och genus är begrepp som hjälper oss att förstå samhället och hur vi kan förändra det. Men det är också begrepp som kan exkludera, för att de kan vara svåra att förstå. Eller förvrängas, för att de används på felaktiga sätt. När fler kan äga begreppen, använda dem och ha en gemensam bild av vad de betyder skapas kraft att förändra.

Varje film är ungefär 3 minuter lång och förklarar viktiga saker och begrepp. Del ett handlar om kön & genus, del två om jämställdhet & feminism, del tre om makt, del fyra om normer och del fem om intersektionalitet.

Vi tänker att filmerna kan fungera som en bra grund för att starta viktiga diskussioner i era verksamheter, föreningar, arbetsplatser eller relationer. Hur förhåller ni er till begreppen idag? Vad har de för betydelse i er verksamhet? Hur kan ni skapa en mer levande diskussion om frågor som rör jämställdhet, normer och makt?

I samband med produktionen av dessa filmer har vi funderat mycket på detta med tolkningsföreträde. Att ta massa begrepp och säga vad de betyder innebär att ta sig rätten att säga vad de betyder. Vi har försökt vara så inkluderande som möjligt i betydelsen av begreppen. Även om det kan vara svårt och problematiskt med att ta sig tolkningsföreträde så har vi denna gång tyckt att det var viktigt att tillgängliggöra begreppen till en bred grupp människor som kanske inte sedan tidigare har koll på dem.

kön_genus

Om produktionen

Vi är himla glada att få ha jobbat med Feministiska kommunikationsbyrån som står för produktion, koncept, grafisk form, manus, scenografi och rekvisita.Feministiska Kommunikationsbyrån är en kooperativ och nätverksbaserad byrå som genom konstnärlig research skapar design och kommunikation utifrån feministiska, intersektionella och normkritiska strategier. Detta genom egeninitierade projekt, samarbeten eller på uppdrag. Om du vill veta mer eller jobba med dem, skicka ett mail till hej@feministiska.se.

VI VILL ÄVEN RIKTA ETT STORT TACK TILL
Siri Blackman, Lejla Prepic, Hassan Khalil, Maha Khalil, Roshang Khezri, Ellen Subraian, Hedda Subraian, Isabel Cruz Liljegren, Hannes Fredriksson Franck, Vilde Stampe, Lina Forsgren, Tore Forsgren, Minna Magnusson, Vera Panichewskaj, Lena Dahlberg & Cicely Irvine som alla hjälpt till i produktionen.