Utan tyngden från patriarkatet / Filippa Wieselgren

Ett år i ett liv har i regel både toppar och dalar och det svänger upp och ner på ett ögonblick. Att då ha ett konsekvent sammanhang att kliva in i blir både betryggande och glädjande.

Virginia Woolf beskriver i Ett eget rum vikten för kvinnor att ha ett eget sammanhang utan tyngden från ett patriark för att på riktigt få chansen att blomma ut. För en grupp kvinnor har Maktsalongen varit det rum det senaste året. Att vara adept i Maktsalongen betyder två saker, du får en mentor tilldelad dig som ska hjälpa dig med ditt arbete som ledare i ideella organisationer samt du blir en del av en grupp som, trots olika erfarenheter och bakgrunder, alla delar samma passion för samhällsutveckling, föreningsliv, ledarskap och feminism.

Vi är inte alltid bra ledare. Vi är inte alltid goda kollegor. Och vi är inte alltid bra systrar. Och naturligtvis skäms vi för våra svagheter liksom vi är stolta över våra framgångar. Att då ha tillgång till ett förlåtande rum där taket är högt och felande mänskligt gör skammen lite mindre tung att bära.

Jag skulle kunna skriva om hur jag har utvecklats som ledare eller hur jag har blivit bättre på att strukturera och prioritera i mitt arbete. Eller hur jag blivit tilldelad konkreta verktyg för styrelsearbete och självrannsakan. Men i slutändan är det det feministiska systraskapet som blir det som kommer finnas kvar längst. Relationen mentor-adept. Solidaritet och lojalitet med fellow adepter. Tillhörigheten med alla de kvinnor som driver och finns inom Maktsalongens olika ramar.

Jag haft haft tillgång till ett rum där förtroende och tillit har varit nyckelord och feminismen varit vägledande. Till varje flicka, kvinna, tjej, brud, boss lady, bitch boss, surtant och bitterfitta önskar jag att ni också kunde få kliva in i ett sådant rum. Vissa av er kommer att få vara del av nästa års mentorskapsprogram och det kommer att vara fantastiskt. Men för alla andra får vi som kvinnor skapa det rummet tillsammans.

FILIPPA WIESELGREN
Adept i mentorskapsprogrammet
Tidigare verksamhetschef för Blekingska nationen vid Lunds universitet

Ps. Du har väl inte missat att den fram till den 3 december går att söka till Maktsalongens mentorskapsprogram 2018? Sök in som adept eller mentor och läs mer här!