Systerskap i riksdagen

En solig dag i mitten av oktober, tre veckor efter att riksdagen har öppnat för hösten, kliver jag in i det stora runda riksdagshuset. 349 personer är det som sitter i Sveriges riksdag och jag har kommit till riksdagen för att träffa två av dem: Alexandra Völker från Socialdemokraterna och Josefin Malmqvist från Moderaterna. Alexandra har just valts om till sin andra mandatperiod i riksdagen medan det för Josefin är tredje veckan på jobbet. Därför blir Josefin lite sen till vår träff i riksdagens café: hon har tagit bilen till jobbet idag eftersom hon i helgen gått loss inne på Plantagen när hon skulle köpa växter till sitt nya kontor och det har varit bilköer in till stan. Jag träffar Alexandra och Josefin eftersom de båda är Maktsalongen-alumner. Josefin har varit både adept och mentor, Alexandra har varit mentor. Vi ses för att prata systerskap över partigränser, kraften i mentorskap och om att våga.

Vi börjar med att prata om systerskap och jag frågar vad systerskap betyder för dem. Josefin säger att det betyder allt. “Jag har varit aktiv i politiken i 15 år nu och systerskapet har varit bärande genom allt. Det handlar om att få råd, bli stöttad, få vägledning och att ibland få spy ut all frustration en kan känna över tråkiga händelser och situationer. När en jobbar så intensivt som vi ibland inom politiken så blir det extra påtagligt hur viktigt det är med systerskap.” Alexandra menar att systerskapet har handlat mycket om att få uppmuntran att våga. “Jag tror det är så vanligt att tjejer tänker “inte ska väl jag”, men då finns andra där och pushar en och uppmuntrar en att våga. Så har det varit i alla uppdrag jag kandiderat till, från de allra första uppdragen ända till att våga kandidera till riksdagen”.

Alexandra Völker, Socialdemokraterna

Josefin och Alexandra kommer från två partier med politiska ideologier och åsikter. Därför är jag lite nyfiken på hur det ser ut med systerskapet över partigränserna i riksdagen och vad de tänker om det. “Jag tycker en känner systerskapet över partigränserna här i huset” säger Alexandra. “Jag blir glad när andra partier lyfter fram kvinnor, framförallt unga kvinnor. Då kan jag tänka att vi borde lära oss av dem och också bli bättre på att lyfta fler unga tjejer.” Josefin menar att för henne har Maktsalongen varit väldigt för att se systerskap över olika politiska eller organisatoriska gränser. “Det blev så tydligt i Maktsalongen hur utmaningarna och erfarenheterna är desamma, oavsett vad vi tycker politiskt. Därför är det så viktigt att vi stöttar varandra, peppar varandra, tror på varandra och uppmuntrar varandra att ta plats.” Alexandra, som under förra mandatperioden satt i Försvarsutskottet berättar om systerskapet där. “Det är väldigt mansdominerat när det pratas om försvars- och säkerhetsfrågor och där skulle jag säga att vi kvinnor som finns där, oavsett om vi är politiker från olika partier, tjänstepersoner som jobbar med utskottet eller kvinnor som vi träffar inom till exempel försvaret så finns det är systerskap där och vi är bra på att stötta varandra.”

 

Jag undrar hur systerskapet har hjälpt dem på vägen till att bli riksdagsledamöter och de är båda överens om att både uppmuntran och forumet att få kräkas ur sig allt en är med på har varit helt nödvändigt för att orka. De säger också att det är så viktigt att få bekräftelse på att vissa saker som en är med om inte är okej och att de beror på ojämställda strukturer och inte på en själv. “Jag kommer ihåg från när jag gick med i SSU och började vakna i den feministiska analysen” säger Alexandra. “Då började jag se saker jag upplevt hela livet men kanske inte förstått. När jag började säga detta högt för mina nya kompisar och få bekräftat att andra kände så. Den befrielsen och lättnaden att få veta att en inte är ensam om de upplevelserna. Jag minns väldigt tydligt den känslan, att jag är inte ensam.” Josefin berättar hur hon också tror att systerskapet förändrar organisationerna i grunden. “Genom att vi pratar med varandra blir vi fler och fler som ser strukturerna och då kan vi tillsammans förändra dem. Då måste organisationerna förändras. Vi har jobbat mycket med att få fler kvinnor att bli medlemmar i MUF och för att kunna göra det måste vi ju prata om hur det är att vara kvinna i organisationen. Då kommer det ju upp saker som får effekter i hela organisationen.”

Josefin Malmqvist, Moderaterna (Foto av Fredrik Wennerlund)

Både Alexandra och Josefin har som sagt var en bakgrund i Maktsalongen som mentorer och adepter och jag är ju såklart nyfiken vad Maktsalongen har betytt för dem och hjälpt dem ta sig dit där de är idag. Alexandra säger att en insikt hon har fått med sig från Maktsalongen är att strukturerna ser likadana ut överallt. “Precis som i ens egen organisation har en allt att vinna på att stötta varandra. Det gäller också i civilsamhället och samhället i stort. Att unga kvinnor kommer fram i Moderaterna är också en vinst för oss unga kvinnor i Socialdemokraterna, det påverkar alla i hela riksdagshuset. Det har Maktsalongen påmint mig om.” Josefin håller med. “När jag var adept så fick jag någon att bolla med, någon som kunde bekräfta att det inte är okej att en blir motarbetad, någon som förstår ens frustration och som kunde berätta att det inte bara var så i ens egen organisation. De insikterna förstärktes ännu mer när jag var mentor. Det är sorgligt att se att det fortsätter och problemen finns kvar, men därför är det viktigt att vi fortsätter hjälpa varandra. Alla organisationer har kommit olika långt, men alla behöver jobba vidare. Där har Maktsalongen hjälp oss att lyfta detta, oavsett vilket parti eller organisation vi kommer ifrån.”

Det börjar bli dags för Josefin och Alexandra att gå iväg till dagens första möten, men innan vi ska säga hej då så frågar jag dem vad de skulle vilja säga till den som är ung tjej, som läser detta och som själv drömmer om att sitta i riksdagen en dag. “Våga!” säger Josefin. “Tro på dig själv och ta reda på hur du ska nå kan nå ditt mål. Det finns inte bara en väg och ett facit, men grunden är att tro på att du kan.“ Alexandra håller med. “Våga riskera. Många tjejer vill veta att det är 100% säkert att de ska bli valda för att våga kandidera och veta att de kommer lyckas, men våga ta chansen även om det inte är självklart. Våga misslyckas.“ Detsamma tycker de gäller när det kommer till att söka som adept till Maktsalongen. “Det jag tyckte var svårast inför att söka som adept var att jag inte visste vad jag kunde förvänta mig”, säger Josefin. “Nu har jag varit både adept och mentor och vet vad jag kan förvänta mig av en sån relation. Mitt tips är att fundera på vad du vill få ut av det. Även om en inte vet, sök ändå för du kommer kunna komma på det längs vägen. Så jag tycker att även här så handlar det om att våga söka.”

Det finns egentligen mycket mer att prata om. Som hur jämställdhetsreformer både i och utanför riksdagen har gjort det möjligt för dem att sitta där idag. Om hur det skulle behövas ännu mer systerskap över partigränserna och framförallt att det skulle behövas fler arenor för dem att mötas över partigränser. Och hur värdefullt det skulle vara att få en mentor när en är helt ny som riksdagsledamot, om inte annat bara för att lära sig hitta i det stora huset och alla dess gångar i Gamla stan. Men vi får sluta där i samtalet med Maktsalongens allra första riksdagsledamöter.