Stress

Stress är ett enormt problem – det leder till sjukskrivningar, att folk säger upp sig eller hoppar av sina uppdrag. Stress kan drabba alla, Men stress hos unga kvinnor är alldeles för vanligt. Därför jobbar Maktsalongen med frågor som rör stress och har genom åren blivit experter på frågan. Vi har skrivit boken Stress och motståndskraft som handlar om hur individer och organisationer kan arbeta för att förebygga, förhindra och hantera stress. Vi har skapat sms-skolan Lite mycket nu som hjälper individer att hantera och förebygga stress genom enkla övningar.

I vår föreläsning om stress fokuserar vi på:

  • vad är stress och hur påverkar stress oss när vi utsätts för den under en längre tid
  • hur stress skapas genom sex problemområden – gränslösa uppdrag, stressnormer, bortglömd psykisk hälsa, ensamt på toppen, brist på prioriteringar och att för få gör för mycket – och vad det finns för lösningar på dessa problem
  • metoder för att skapa hållbara organisationer och ett hållbart engagemang

Det går även att i samband med föreläsningen ha en workshop. Under workshopen är det möjligt att ha flera olika inriktningar, exempelvis:

  • kartlägga, analysera och planera ett arbete för att öka hållbarheten och minska stressen i er organisation/företag
  • ge alla deltagare möjlighet att arbeta med övningar som syftar till själva förstå vad som gör dem stressade samt hur de kan undvika stress genom att arbeta upp sin inre motståndskraft.

Vi erbjuder föreläsningar som är allt från 45 minuter till en heldag. Vill du ha mer information eller boka en föreläsning? Maila då oss på info@maktsalongen.se!

Sagt om föreläsningen

”Maktsalongens föreläsning om stress lärde oss mycket och vi tog med oss tre konkreta saker i vårt fortsatta arbete. 1. Utgå ifrån vilka resurser vi har när vi planerar vår verksamhet och sedan tänka vad vi vill göra med de resurserna, istället för tvärtom. 2. Övningen ”Diamanten” gjorde att vi kunde lära känna varandra bättre och hitta arbetssätt som passar alla i gruppen. Den gjorde också att vi dag vet bättre hur vi kan stötta varandra och hjälpa varandra i svåra arbetsmoment. 3. Fira framgångar! Dessa tre kan låta som enkla saker, men det gav oss väldigt mycket i hur vi ska tänka kring vårt arbete framöver!”
– 
Caroline Sundberg, ordförande för SFS

”Maktsalongen kom till oss för att prata om stress ur ett strukturellt perspektiv för elevråden på högstadie- och gymnasieskolor i Lund. Maktsalongens föreläsare  delade med sig av sina egna erfarenheter av stress, vilket många av eleverna kunde relatera till. Föreläsningen gav oss många nya perspektiv på varför vi är så många som är stressade och vad vi kan göra för att förändra det.”
– 
Amanda Pettersson, Lunds Ungdomsting