Stress, stress och mer stress

Stress är en fråga vi ofta har återkommit till i Maktsalongen. För oss har det under de åren som Maktsalongen funnits blivit allt mer tydligt vilket enormt problem stress, utbrändhet och psykisk ohälsa innebär för framförallt kvinnor i det unga civilsamhället. Och det görs lätt till de unga kvinnornas problem. Om de bara blev lite mindre duktiga, inte tog i så himla hårt eller såg till att fixa allt så skulle de inte behöva må så dåligt. Få vill erkänna organisationernas roll och ansvar i detta och de som vill arbeta med det står ofta handfallna och vet inte hur. Vi har pratat om detta förut, bland annat här och här.

Idag skriver Maktsalongen på Dagens arena om stress, hur det skapas av ojämställdhet och utgör ett hinder för att skapa jämställdhet. Läs hela debattartikeln här.