Silvia Kakembos berättelse om Maktsalongen

Det första jag tänker på är att Maktsalongen är grymt roligt. Dels är det själva mentorskapet, att få följa en annan person. Dels är det nätverket med de andra mentorerna som är ett helt unikt forum som jag känner mig privilegierad av att få vara del av. Det är ett konkret sätt att ge tillbaka. Lite som en god karmacirkel. Väldigt lite effort för väldigt mycket output.

Att ha en mentor är ovärderligt på många sätt. Det blir en person som alltid står på ens sida och som kan se saker en själv inte kan upptäcka, lite utifrån. Dessutom kan en mentor vara ärlig på ett sätt som kanske en kompis, styrelsekollega eller chef inte kan.

Maktsalongen är en bra nätverksgrej för unga tjejer likväl som för oss mentorer. Man får känna att man inte är ensam och har stöd av andra. Jag tror att i framtiden kommer det finnas massor av chefer och ledare som kommer säga ”vi lärde känna varandra i maktsalongen”.

Silvia Kakembo, organisationsstrateg på SSU, handelsstudent och mentor i Maktsalongen 2012 och 2013.