Om oss

Maktsalongen-logo-omoss

Mål

Maktsalongens mål är ett jämställt samhälle, där makt och inflytande fördelas rättvist. Vi vill att fler unga kvinnor* ska kunna ta ledarpositioner i samhället. Jämställdhet är ofta en fråga om kultur, normer, vanor, mönster och attityder och för att komma åt dem är det viktigt att börja tidigt. Genom att arbeta med att stärka och lyfta unga engagerade kvinnor kan vi tidigt utmana normer som sätter snäva ramar för hur makt ser ut och vad en ledare kan vara.

Värderingar

Maktsalongen är en organisation som drivs av värderingar. Våra kärnvärderingar kan sammanfattas i tre ord: feminism, systerskap och intersektionalitet. Vad dessa ord betyder för oss kan du läsa mer om här.

_MG_4033

Hur Maktsalongen startades

Maktsalongen grundades i november 2011. Grundarna Sara Haraldsson och Sofia Brändström hade båda precis avslutat sina ledaruppdrag i organisationerna de varit engagerade i och båda upplevde att det unga civilsamhället var långt ifrån jämställt. De pratade med varandra och engagerade vänner om sina erfarenheter av att vara ung, kvinna och ledare och upptäckte att de alla stötte på samma problem i sina organisationer.

Upprördheten över de återkommande jämställdhetsproblemen i det unga civilsamhället födde en idé: tänk om kvinnor som var ledare i ideella organisationer och rörelser kunde samlas, få tillgång till ett nätverk med andra kvinnor i samma position och dessutom få en mentor som delar deras erfarenhet av att vara ledare i det unga civilsamhället.

Den idé är grunden till Maktsalongen. För början var organisationen enbart ett nätverk för kvinnor med ledarpositioner i idéburna organisationer och rörelser, men sedan starten har Maktsalongen växt till en organisation som arbetar med jämställd maktfördelning på fler nivåer och flera sätt.

Idag jobbar Maktsalongen på individnivå för att ge kvinnor nätverk och verktyg för att utvecklas som ledare: på organisationsnivå för att ge organisationer verktyg att jobba jämställt och på strukturnivå för att förändra både de normer och värderingar och den politik som bromsar jämställdheten.

Maktsalongen arbetar med jämställdhet på tre nivåer: struktur, organisation och individ.

Struktur

Att uppnå en jämställd maktfördelning i samhället kräver stora förändringar på en strukturell nivå. För detta krävs det att vi diskuterar vilka strukturer som finns som skapar ojämställdhet. Ett av Maktsalongens uppdrag är därför att skapa de diskussionerna.

Därför jobbar Maktsalongen med att granska vad som förhindrar unga kvinnor från att ta makt: exempelvis pratar vi om ojämställd representation av ledarskap i media, näthat och psykisk ohälsa och stress kopplat till unga kvinnors engagemang.

Vi arbetar samtidigt med att berätta om förebilder. Vi sprider initiativ och idéer som hjälper unga kvinnor att ta makt och lyfter fram personer som unga kvinnor kan identifiera sig med och inspireras av. Om du känner till initiativ eller idoler som vi borde berätta om i våra kanaler, tipsa oss jättegärna genom att maila info@maktsalongen.se!

Organisation

Eftersom Maktsalongens vill stärka unga kvinnor som är engagerade i ideella organisationer och rörelser arbetar vi med att lösa jämställdhetsproblemen  i organisationerna där kvinnorna jobbar. Vårt mål är att samhället ska bli så jämställt att separatistiska nätverk, som Maktsalongens nätverk, inte ska behövas och för att nå det målet hjälper vi organisationer att jobba jämställt.

Det gör vi bland annat genom att föreläsa om jämställdhet, makt och ledarskap i hela Sverige. Vi erbjuder också skräddarsytt processtöd för organisationer som vill ta ett större grepp kring de interna jämställdhetsproblemen. Vi har också tagit fram material för de som vill börja jobba på egen hand:

  • ingaursäkter.se har vi samlat konkreta lösningarna på organisationers allra vanligaste jämställdhetsproblem.
  • Tillsammans med MethodKit har vi utvecklat en kortlek för jämställdhet som kan användas för att väcka nya idéer och öppna upp samtal om jämställdhet. Kopplat till kitet håller vi workshops för att hjälpa er komma igång med eller komma vidare med jämställdhetsarbetet.
  • Vi har givit ut boken Stress och motståndskraft och tagit från en #nollvision mot utbrändhet bland unga som organisationer kan anta för att ta tag i sina stressproblem på allvar.
  • Fler av våra projekt – våra filmer, arrangemang och publikationer – hittas under fliken projekt.

Individ

Tills dess att vi lever i ett jämställt samhälle med jämställd maktfördelning där alla har lika möjligheter att bli ledare, och vara ledare på lika villkor, kommer det finnas väldigt många unga kvinnor som påverkas av ojämställdheten i sitt arbete.

För att stötta dem har Maktsalongen lokala nätverkett mentorskapsprogram och separatistiska arrangemang för kvinnor. Genom att samla kvinnor som kan stötta och peppa varandra, utbyta erfarenheter och inspireras tror vi att kan skapa trygga och stabila ledare som kan bygga starka och stabila organisationer.

Skärmklipp 2016-05-31 14.14.12

Så funkar Maktsalongen

Maktsalongen är en ideell förening som drivs av en styrelse som är valda på vårt årsmöte av våra medlemmar, hur du kan bli medlem kan du läsa här. Maktsalongens ordförande är Linn Svansbo och ledamöter i årets styrelsen är Carolina Köhler de Castro, Antonia Simon, Caroline Rhawi, Julia Ohlström, Karina Cubilla, Linnea Huhta, Louise Grabo och Mona Monasar.  Förutom att välja styrelse beslutar även årsmötet vad organisationen ska jobba med kommande året och här kan du läsa vad organisationen ska jobba med 2020. Verksamheten genomförs till stor del av Maktsalongens kansli. Mer om vilka som jobbar och är engagerade i Maktsalongen och hur du kommer i kontakt med oss kan du hitta här!

*med kvinnor menar vi personer som själva identifierar sig som kvinnor.