#Nollvision

Kampanjbild

Efter gårdagens boksläpp har Maktsalongen mött en enorm respons. Många känner igen sig i vår bild av problemet, och många har fått nytt bränsle till sina känslor av frustration och ilska. Det är tydligt att boken är mer än välkommen och att det finns en stor vilja att jobba för att situationen ska bli bättre. För att civilsamhället i större utsträckning ska bestå av hållbara engagemang där unga får möjlighet att brinna utan att gå sönder.

Vi tycker att det är konstigt att arbetet med psykisk (o)hälsa i civilsamhället inte är en självklarhet i alla organisationer. Det borde det vara. Inte bara för att vi måste värna mer om ungas hälsa, utan också för att organisationer tjänar på att främja hållbara engagemang. När medlemmar och förtroendevalda mår bra blir det lättare att nå de faktiska verksamhetsmålen.

Därför startar Maktsalongen i samband med boksläppet initiativet #nollvision. Med det vill vi att fler organisationer ska skriva under på att de vill se en förändring och är villiga att jobba för den.

För att tabun ska brytas och arbetet med den psykiska (o)hälsan ska bli en självklarhet i varje organisation måste vi börja prata mer om problemet. Som en del av #nollvision uppmuntrar vi er att dela med er av era erfarenheter när det kommer till stress och utbrändhet, och berätta om varför vi behöver en #nollvision.

Det här är manifestet bakom nollvisionen:

Nollvisionen är bilden av en framtid där människor inte bränner ut sig på grund av sitt engagemang, där unga ledare kan växa och utvecklas.
Nollvisionen är ett förhållningssätt, men också en strategi för att forma hållbara organisationer.
Nollvisionen slår fast att det är oacceptabelt att nästan varannan 16-årig tjej är allvarligt stressad.
Att arbeta mot stress och utbrändhet i nollvisionens anda innebär att skapa en hållbar arbetsmiljö, där varje individ ges förutsättningar att bidra med sin kompetens utifrån för individen fungerande villkor.
Ansvaret för detta ska fördelas mellans organisationen och individen som jobbar i den.
Arbetet mot stress och utbrändhet utgår från att skapa förutsättningar för psykisk hälsa – istället för att enbart förebygga psykisk ohälsa.
Åtgärder måste vidtas för att människor ska kunna må bra. Samtidigt måste det finnas en plan för vad som behöver göras om någon ändå blir utbränd.
Nollvisionen är att nästa generation kan förändra världen utan att riskera sin hälsa och sitt välmående.

In på dagsförnollvision.se och skriv upp er organisation för att vara med i nollvisionen!