Nätverk

Maktsalongen har sedan 2012 skapat nätverk för unga, engagerade kvinnor* och drivit ett mentorskapsprogram för kvinnor i ledarpositioner i det unga civilsamhället. Sammanlagt har drygt 300 kvinnor deltagit i våra nätverk och vi har sett hur de fått kraft och pepp av systerskapet på träffarna och hur nätverket hjälpt dem att våga ta större plats i sina organisationer.

Vi är därför övertygade om att nätverkande, systerskap och mentorskap är effektiva metoder för att främja ett mer jämställt samhälle där fler unga kvinnor kan ta makt och bli ledare.

*Med kvinnor menar vi personer som själva identifierar sig som kvinnor.