Mentorskapsprogrammet

OM PROGRAMMET

Maktsalongens mentorskapsprogram är ett ettårigt program som står på tre ben: nätverk, mentorskap och ledarskap. Mentorskapsprogrammet är till för unga kvinnor* som är ledare i organisationer eller rörelser och vill utvecklas som ledare.

Programmet består av fyra helgträffar under ett år och ett individuellt mentorskap.

På träffarna träffas alla adepter (alltså de som går programmet) och får genom föreläsningar, diskussioner, grupparbeten och cases utvecklas som ledare. Varje träff har ett tema, till exempel; värdebaserat ledarskap, retorik och förhandlingsteknik, hållbart engagemang och jämställdhet, feminism och intersektionalitet. Träffarna gästas av ledare som delar med sig av sina erfarenheter och tankar kring ledarskap. Bland tidigare föreläsare finns Mona Sahlin, Katrin Kisswani, Anna Kinberg Batra, Seher Yilmaz, Alice Bah Kuhnke och Ishtar Touailat. Träffarna leds av Maktsalongens programledare Alma Handzar och Sainabou Jeng Daffeh. Adepterna i programmet är 18-30 år gamla.

Varje deltagare i programmet matchas med en egen mentor som hon träffar under året. Adepter och mentorn träffas ungefär var 6-8 vecka och pratar om det som adepten vill prata om, exempelvis om hur hon ska kunna utvecklas som ledare, utmaningar hon har just nu i sin organisation eller vilka mål hon har för framtiden. Alla mentorer har själva erfarenheter av att vara ung, ledare och kvinna, så de vet vilka utmaningar som det medför. Mentorerna i programmet är 25-35 år gamla.

Efter att året i Maktsalongens mentorskapsprogram är över blir alla som deltagit under året en del av Maktsalongens alumninätverk, ett nätverk där alla som varit adepter eller mentorer i Maktsalongen ingår.

SUGEN PÅ ATT SÖKA?

Ansökan för mentorskapsprogrammet 2021-2022 är nu STÄNGD. All information om träffar och viktiga datum går att hitta på programmets sida.

Vi hoppas på att ha endast fysiska träffar. Vi följer uppdateringar från Folkhälsomyndigheten kontinuerligt.

Maktis hjärta TCO

TACK TCO!

Tack vare vår samarbetspartner TCO, som generöst står för lokaler, mat och resor i samband med alla nätverkets träffar, kan vi fokusera på att skapa fantastiskt innehåll till programmet! Tack för att ni stöttar oss i att kampen att göra samhället mer jämställt!

*med kvinnor menar vi personer som själva identifierar sig som kvinnor