Vad vi gör

 

2011 kom vi på en sak. Där makt finns måste jämställdhet finnas. Vi behöver fler kvinnor (med kvinnor menar vi alla som identifierar sig som kvinnor) i ledarpositioner som kan utmana normerna för hur makt ser ut och vem som kan bli ledare. Vi kände att det behövdes ett systerskap mellan kvinnor med ledaransvar.

Så fungerar mentorskapsprogrammet

Mentorskapsprogrammet är ett ettårigt program för unga kvinnor med ledaransvar i ideella organisationer och rörelser som vill utvecklas i sitt ledarskap. Alla adepter (de som går programmet) får varsin mentor som själva har erfarenhet av att vara ung, ledare och kvinna och vilka utmaningar det medför. Tillsammans med sin mentor kan adepten bolla frågor om sitt uppdrag och sitt liv.

Förutom att varje adept får en mentor så ingår de också i ett nätverk med de andra adepterna som träffas ungefär sex gånger under ett år. Till varje träff kommer det en föreläsare eller en gäst som berättar utifrån ett visst tema. Bland tidigare gäster finns bland andra Mona Sahlin, Eva Nordmark, Mernosh Saatchi, Anna Kinberg Batra, Alice Bah Kuhnke, Nina Åkestam, Birgitta Ohlsson, Seher Yilmaz, Anna Berggren, Julia Mjörnstedt, Kristina Ljungros och Maria Arnholm.

Efter att året i Maktsalongens mentorskapsprogram är över blir de som deltagit under året en del av Maktsalongens alumninätverk, ett nätverk där alla som varit adepter eller mentorer i Maktsalongen ingår.

Om du vill läsa mer om vad adepter och mentorer tyckt om mentorskapsprogrammet, kolla in adepterna och mentorernas berättelser.

MATCHNING MELLAN ADEPT OCH MENTOR

Mentorer i Maktsalongens mentorskapsprogram är kvinnor som själva har erfarenhet av att vara ledare i idéburna organisationer. Vissa av dem har fortfarande ledaruppdrag, andra har lämnat sina uppdrag och börjat arbeta någon annanstans. Bland mentorerna finns nuvarande och före detta ordföranden, general-/förbundssekreterare, projektledare, styrelseledamöter och anställda. För att programmet ska bli givande har vi under antagningsperioden en lång och noggrann process där vi matchar ihop adepter med mentorer. 

SUGEN PÅ ATT SÖKA?

Ansökan till 2020 års mentorskapsprogram är stängd! Ansökan öppnar igen under hösten 2020.

TACK TCO!

Från och med 2016 har vi en samarbetspartner som vi vill tacka extra mycket. Genom att stå för lokaler och mat i samband med alla träffar som arrangeras i mentorskapsprogrammet så kan vi fokusera på att skapa fantastiskt innehåll i programmet! Världens största TACK till TCO! Tack för att ni stöttar oss i att kampen att göra civilsamhället mer jämställt!