Maktsalongens uppsatsstipendium

Är du kvinna* och har skrivit en uppsats på kandidat-, magister-, eller masternivå de senaste två åren som handlar om jämställdhet? Då bör du söka vårt uppsatsstipendium med möjlighet att vinna 7000 kronor och få din uppsats lanserad av en av Sveriges vassaste feministiska organisationer!

Maktsalongen är en partipolitiskt obunden organisation som arbetar för att utmana normer som sätter snäva ramar för hur makt ser ut och vad en ledare kan vara. Vi vill riva de murar som stoppar unga kvinnor från att nå ledarpositioner i samhället och motarbeta ojämställdhet på samhällets alla nivåer. Ett avgörande område där ojämställdhet råder är akademin — trots att universiteten på många sätt domineras av kvinnor är det männen som hamnar på toppositionerna. Idag är endast var fjärde professor vid universitetsnivå en kvinna. Vi ser detta som ett stort hinder för kvinnors framtidsmöjligheter. Vi vill lyfta och inspirera unga kvinnor inom akademin, därför har vi instiftat detta stipendium.

Din uppsats bör beröra frågor kopplat till jämställdhet på ett eller annat sätt. Den får gärna beröra våra hjärtefrågor som handlar om hur kvinnor ses och behandlas i ledarpositioner, med särskilt fokus på hur flera typer av strukturell diskriminering samverkar. Det kan även vara en sakpolitisk fråga som är starkt kopplad till jämställdhet eller feminism.

Nedan finner du några exempel på teman vi är intresserade av. Tematiken är ej begränsad till dessa ämnen, utan allt som berör jämställdhet och ledarskap är av intresse.

  • Hur vissa grupper förhindras att ta maktpositioner i offentlig eller privat sektor
  • Hur trakasserier inom arbetsliv och civilsamhället påverkar maktstrukturer
  • Stress och utbrändhet kopplat till jämlikhet inom chefspositioner
  • Ledarskap ur ett intersektionellt perspektiv

Vi kräver också att uppsatsen har examinerats senast den 1 februari 2022.

Vi kommer presentera vinnaren vid ett evenemang i slutet av mars 2022. Observera att vi vill få tillåtelse att publicera delar av eller hela din uppsats under våren 2022 för att belysa ditt arbete. Det kan kräva lite arbete under våren, men vi kommer bistå med redaktörsarbete för att ta fram det bästa i din uppsats, paketera och presentera den för allmänheten.

 Kriterier

  Uppsatsen ska vara på kandidat-, magister-, eller masternivå

  Uppsatsen är välskriven och godkänd av universitet eller högskola

  Uppsatsen ska ha blivit godkänd under 2020, 2021 eller 2022

  Vinnaren bör medverka vid stipendieutdelningen och Maktsalongen har rätt att publicera delar av eller hela uppsatsen

  Uppsatsen handlar om jämställdhet eller feminism och får gärna ha kopplingar till unga kvinnors möjligheter till att nå maktpositioner

En jury bestående av ledamöter från Maktsalongens styrelse kommer att granska alla bidrag och göra ett val av en uppsats som vinner stipendiet.

Sista ansökningsdag är den 1 februari 2022. Skicka in din uppsats i Word eller PDF-fil tillsammans med kontaktuppgifter (namn, mejladress och telefonnummer) till Louise Grabo för att ha möjlighet att kontaktas.

Vid några frågor eller funderingar kring uppsatsstipendiet kan du kontakta Louise Grabo (louise@maktsalongen.se ).*Med kvinnor menar vi personer som identifierar sig som kvinnor.