Maktmötet

Maktmötet är vår regionala ledarskapsutbildning för unga kvinnor* som är engagerade i ideella organisation eller rörelser. Under en helg samlas deltagare från hela landet för att lära sig mer om jämställdhet, ledarskap, härskartekniker, stress, systerskap, intersektionalitet och feminism. På utbildningen varvas teoretiska föreläsningar med praktiska workshops och massa diskussioner mellan de som deltar. Från utbildningen får deltagarna med sig både kunskap och pratiska metoder och verktyg för att kunna ta och behålla makt!

Maktmötet riktar sig till dig som är kvinna, 18-30 år och engagerad i en ideell organisation eller rörelse. Du kanske är medlem, grundare, sitter i en arbetsgrupp, har gått på några aktiviteter/möten eller sitter i en lokal styrelse. Under två intensiva dagar får du teoretisk och praktisk kunskap som hjälper dig i ditt engagemang!

Senaste Maktmötet var gratis och skedde digitalt under helgen den 7-8 november 2020. I det digitala mötesrummet höll vi i föreläsningar på våra expertämnen, hade utvecklande och inspirerande workshops och diskussioner.

Håll utkik här och på våra sociala medier om när nästa maktmöte äger rum!

*med kvinnor menar vi personer som själva identifierar sig som kvinnor