Maktmötet

Maktmötet är vår regionala ledarskapsutbildning för unga kvinnor* som är engagerade i ideella organisation eller rörelser. Under en helg samlas deltagare från hela landet för att lära sig mer om jämställdhet, ledarskap, härskartekniker, stress, systerskap, intersektionalitet och feminism. På utbildningen varvas teoretiska föreläsningar med praktiska workshops och massa diskussioner mellan de som deltar. Från utbildningen får deltagarna med sig både kunskap och pratiska metoder och verktyg för att kunna ta och behålla makt!

Maktmötet riktar sig till dig som är kvinna, 18-30 år och engagerad i en ideell organisation eller rörelse. Du kanske är medlem, sitter i en arbetsgrupp, har gått på några aktiviteter/möten eller sitter i en lokal styrelse. Under två intensiva dagar får du teoretisk och praktisk kunskap som hjälper dig i ditt engagemang!

Hösten 2020 kommer Maktmötet ske helt digitalt under helgen den 7-8 november. I vårt digitala mötesrum kommer vi hålla föreläsningar på våra expertämnen och tillsammans hålla workshops och diskussioner som utvecklar och inspirerar. I år är Maktmötet helt gratis och som alltid kan du delta oavsett var i landet du bor.

Skicka din ansökan här innan den 1 november.

 

*med kvinnor menar vi personer som själva identifierar sig som kvinnor.