Lite mycket nu med Philip Botström

Att stress kommer i vägen för unga människors engagemang är en sorglig verklighet. Stress inte bara orsakas av ojämställda strukturer, det skapar också ojämställd representation när många engagerade tjejer hoppar av sina uppdrag för att de är för stressade för att fortsätta. Lite mycket nu kan såklart hjälpa, men strukturella förändringar behöver genomföras.

Därför har vi träffat ordföranden för Centerpartiets ungdomsförbund, Socialdemokraternas ungdomförbund, Liberala ungdomsförbundet, Grön ungdom och Unga feminister* för att fråga dem vad de vill göra för att minska stressen hos unga tjejer. Varje dag denna vecka kommer vi lyfta fram ett förbund per dag och få höra om deras lösningar. Idag så har vi pratat med SSUs förbundsordförande Philip Botström.

Vad vill ni i SSU göra för att minska stressen hos unga tjejer?

Vår utgångspunkt är att hela samhället måste ta ett större ansvar för att både motverka och förebygga stressen bland unga tjejer. Alldeles för länge har stressproblematik reduceras till ett individuellt problem som är upp till var och en att lösa på egen hand. Det håller ju inte. Om vi på allvar vill minska stressen måste vi jobba både på kort och lång sikt – genom att förbättra stödet för dem som drabbas här och nu, samt ta tag i de grundläggande strukturfel och normer i samhället som skapar stress från första början. Vad innebär det här konkret då? Låt mig ge exempel på några saker som SSU föreslagit den senaste tiden:

  1. Förändra betygsystemet i gymnasieskolan och införa ämnesbetyg.
  2. Göra den förebyggande elevhälsan mer tillgänglig genom att införa ett maxtak om 300 elever per kurator.
  3. Öka resurserna till BUP och kompetensen inom primärvården att hantera stressrelaterade problem hos unga.
  4. Ge UMO.se i uppdrag att utveckla bättre digitala verktyg för att en snabbt ska kunna få stöd och hjälp i mobilen.
  5. Öka anställningstryggheten på jobbet och förbättra den ekonomiska tryggheten vid sjukdom eller arbetslöshet.
  6. Tidigt och tydligt motverka skeva normer och ideal, exempelvis genom bättre normkritik i skolan och begränsning av porr och sexistisk reklam.

Sammanfattningsvis är vi övertygade om att stressproblematik måste hanteras på flera olika sätt, på flera arenor, samtidigt och av många fler aktörer än idag. 

Du är också ledare för ett ungdomsförbund med massa engagerade personer. Vad tycker du är viktigt att göra som ledare för en ungdomsorganisation för att förebygga och förhindra stress bland de aktiva i din organisation?

Det är ju alltid viktigt att föregå med gott exempel och själv försöka vara den förändring man vill se. Jag försöker bidra till en kultur som premierar återhämtning och ledighet. Det ska inte vara coolt att vara den som har jobbat mest eller inte varit ledig flest helger på rad. Här försöker jag ofta synligöra att jag också (gärna) är ledig, checkar ut och pausar mitt engagemang. Det är den ena delen. Den andra handlar om att prioritera strukturer för hållbart engagemang.

En sund organisationskultur handlar i grunden om att ambitionerna är i balans med förutsättningarna. Exempelvis behöver vi i SSU bli bättre på att dela på ansvaret och engagemanget. Idag är vi för få som gör för mycket, om vi var fler skulle det bli en jämnare och mer rimlig arbetsbelastning.

Som ledare försöker jag tänka på att inte romantisera den klassiska “eldsjälen” som på egen hand och med egen kraft försöker fixa allt genom att ta ett oproportionerligt stort ansvar. Jag har av egen erfarenhet fått lära mig hur käpprätt åt helvete det kan gå när man stretchar det där för långt, blundar och bara springer på. Och det är en lärdom jag försöker sprida till yngre medlemmar så att dom inte ska behöva hamna i samma fälla.

*Moderata ungdomsförbundet och Kristdemokraternas ungdomsförbund har avböjt att delta. Ung vänster har inte svarat på vår förfrågan.