Lite mycket nu med Joar Forssell

Stress görs till ett individuellt problem, något som den som drabbas själv måste deala med. Detta trots att det alldeles för ofta har strukturella orsaker. Det är ett så stort samhällsproblem att det liksom inte går att mena att det är individernas eget fel. Sms-skolan Lite mycket nu kan såklart hjälpa en att själv förebygga och hantera stress, men en förändring måste ske.

Därför har vi träffat ordföranden för Centerpartiets ungdomsförbund, Socialdemokraternas ungdomförbund, Liberala ungdomsförbundet, Grön ungdom och Unga feminister* för att fråga dem vad de vill göra för att minska stressen hos unga tjejer. Varje dag denna vecka kommer vi lyfta fram ett förbund per dag och få höra om deras lösningar. Idag snackar vi med Liberala ungdomsförbundets ordförande Joar Forssell.

Vad vill ni i Liberala ungdomsförbundet göra för minska stressen hos unga tjejer?

Psykisk ohälsa är en av våra fem prioriterade frågor inför valet nu 2018. En av de saker som vi vill göra är att fokusera på första linjens sjukvård, bland annat genom att inför psykiska hälsokontroller i skolan. Sen ser vi att det finns det finns många strukturella förändringar som behöver ske i skolan. Vi vill att det ska finnas ett tak för hur många elever det får finnas per kurator. Vi vill säkra mentorskapet i skolan genom en ändring i skollagen som gör att mentorskapet inte ligger hos ämneslärarna utan hos specifika mentorer, som då också kan få utbildning i hur de kan prata om psykisk ohälsa med eleverna och också kan jobba med hela grupper.

Vi behöver prata mer om psykisk ohälsa i skolan för att normalisera den diskussionen. Vi behöver också prata mer om de strukturer som är med och skapar stress, så som könsmaktsordningen och patriarkatet. LUF var det första partipolitiska ungdomsförbundet som kallade sig för feminister, så dessa frågor är viktiga för oss.

Du är också ledare för ett ungdomsförbund med massa engagerade personer. Vad tycker du är viktigt att göra som ledare för en ungdomsorganisation för att förebygga och förhindra stress bland de aktiva i din organisation?

Vi har börjat lyfta detta mer på senare år eftersom vi märkt att det finns problem, dels i vår organisation men också andra organisationer runtomkring oss. Det är ett större problem att folk bränner ut sig snarare än att de inte gör något alls. Vi jobbar aktivt på förbundsnivå för att få bort kulturen av att jobba för mycket, utan att alla istället ska ha en normal förväntning på sin arbetsbelastning. Det måste få vara okej att exempelvis vara inne i en tentaperiod och då inte kunna göra lika mycket.

De som är ordförande i våra distrikt drar ett väldigt tungt lass eftersom det håller på både med nationell och lokal politik och dessutom är de som hela tiden är närmast medlemmarna. Vi har därför mycket kontakt med dem, frågar hur de mår och peppar dem att ta det lugnt. Och vi har policies för hur vi ska hantera stress i organisationen. Vi har också könsseparatisk verksamhet och även om huvudsyftet med den inte är att prata stress så är det en av flera saker som ofta lyfts där.

*Moderata ungdomsförbundet och Kristdemokraternas ungdomsförbund har avböjt att delta. Ung vänster har inte svarat på vår förfrågan.