Jämställdhetsskolan del 4: sätt igång

Hittills i Jämställdhetsskolan har ni fått ta del av några av Maktsalongens bästa tips på hur ni ändrar motstånd till pepp, hur ni kartlägger era jämställdhetsproblem och hur ni planerar arbetet. Framöver kommer vi prata om jämställd kommunikation, hur en gör om en stöter på motstånd under vägens gång och hur en kan fortsätta och ta arbetet till nästa nivå när ni har kommit en bit på vägen. Men, idag ska vi fokusera på ett av de viktigaste stegen som kanske också många tycker kan vara det svåraste: hur en egentligen sätter igång ett jämställdhetsarbete.

Hur ert jämställdhetarbete kommer att se ut kommer såklart vara helt olika beroende på vad ni har kommit fram till i er kartläggning. Vissa kanske har problem med härskartekniker och ojämställd fördelning av talartid medan andra har problem med en snedvriden representation i organisationen och att ni kommunicerar på ett sätt som inte bidrar till att skapa en mer jämställd organisation. Och så klart har alla dessa delar sina egna lösningar och det finns inte alltid några enkla svar. Men, här kommer vi ge lite förslag på hur en kan jobba med några av de allra vanligaste jämställdhetsproblem som finns i det unga civilsamhället!

 • Ojämställda årsmöten! Att killarna snackar oproportionerligt mycket i relation till hur stor andel av deltagarna de är ett av de absolut vanligaste problemen på årsmöten. Här är våra bästa tips på lösningar:
 1. Innan mötet: gör en handlingsplan för hur ni vill jobba för att skapa en jämställd talartidsfördelning och för att flera ska kunna komma till tals under mötet. Se till att alla som är med och arrangerar årsmötet tar ansvar för detta.
 2. Mät talartiden så att ni vet hur det de facto ser ut. Ha några personer som är ansvariga för att mäta talartiden i plenum och låt dessa ca 2 gånger per dag gå upp i talarstolen och rapportera hur det ser ut. På så sätt hålls frågan hela tiden aktuell.
 3. Variera mötesformerna! Alla är inte bekväma med att ställa sig på en scen framför massa personer och tala. Och dessutom blir talartiden per automatik mer begränsad eftersom bara en kan tala åt gången. Ha därför olika mötesformer, exempelvis är att jobba i utskott eller att ha påverkansform bra former som gör att fler får komma till tals.
 4. Ha talarskola i början av mötet. Denna går att göra separatistisk bara för tjejer eftersom det är de som ofta hörs minst, men det går också att ha för alla som är på sitt första årsmöte eller känner sig lite vilsna. Steget till att gå upp i talarstolen känns lite mindre om en redan har stått där.
 5. Kvotera era talarlistor. Det går exempelvis att kvotera på kön eller baserat på om en tidigare har pratat i frågan eller inte. Om ni bestämmer er att kvotera på kön, kom ihåg att göra en uppdelning som är samma som antalet deltagare. Om 70% av deltagarna på mötet är kvinnor är det inte jämställt att varannan person ska vara kvinna och varannan man på talarlistan.
 • Ojämställda styrelser! När vi pratar om styrelser (eller andra viktiga grupper i organisationen för den delen) så finns det många saker som kan vara ojämställda. En av den är talartiden, så ni kan använda tipsen ovan även i styrelsen. En annan är användandet av härskartekniker som helt enkelt är osjyssta och odemokratiska metoder att få mer makt på någon annans bekostnad. Här kommer lite tips på hur en kan arbeta med härskartekniker:
 1. För det första, se till att alla har kolla på vilka härskartekniker som finns. De sju som finns är osynliggörande, förlöjligande, undanhållande av information, dubbelbestraffning, påförande av skuld och skam, objektifiering och våld eller hot om våld. Kort förklaring om vad alla dessa härskartekniker innebär finns här!
 2. Mot alla härskartekniker finns det dessutom motståndsstrategier, alltså vad en kan göra i en situation där en blir utsatt för en härskarteknik, och främjartekniker, alltså vad en kan göra för att skapa ett så bra klimat att det inte kan förekomma några härskartekniker.
 3. Gör en anonym kartläggning i er grupp om hur alla i gruppen ser på förekomsten av härskartekniker för att ta reda på om det är ett problem och i så fall hur stort det är i er styrelse. Det räcker med att en person ska tycka att det är ett problem för att det är något som ni alla måste ta ansvar för och arbeta med.
 4. Gör en plan för hur ni aktivt ska arbeta med främjarteknikerna. Utse en ansvarig i styrelsen som har extra ansvar för att arbeta med detta.
 5. Om någon blir utsatt för en härskarteknik, stötta den personen, lyft den och ge den plats. Visa att ni backar varandra. Att hamna i en situation där ni i rummet påtalar härskartekniker kan vara knepigt eftersom det kan användas som en härskarteknik i sig. Så ta istället undan personen som du tycker har använt en härskarteknik efter mötet och prata med den.
 6. Kom ihåg att det inte räcker med att alla känner till härskarteknikerna för att de ska försvinna. Ni måste aktivt arbeta mot dem och för främjartekniker.
 • Ojämställd fördelning av vilka som får vara experter! Ofta är det männen som får vara experter och jobba med det politiska i en organisation medan kvinnor i högre utsträckning får jobba med att ta hand om organisationen. Det är inget fel med någon av dessa uppgifter, det är ju det som organisationen handlar om, men det är viktigt att vem som får göra vad styrs av intresse och kompetens snarare än kön. Så, här är lite tips för hur en kan jobba för att ändra expertnormen i er organisation:
 1. Kvinnor lyfter ofta inte fram sig själva och sin kompetens på samma sätt som män gör. Därför måste ni andra i organisationen se till att lyfta fram dem och peppa dem lite extra att ta en expertroll.
 2. Kvinnor rekryteras ofta på erfarenhet, alltså något som de har gjort, medan män rekryteras på potential, alltså en tilltro till vad de kommer kunna göra. Det skapar ojämställdhet och gör att kvinnor och män inte får samma chanser. Se därför till att skapa ett system för att alla rekryteras på samma grunder, exempelvis genom att arbeta med kompetensbaserad rekrytering.
 3. Låt värderingar vara styrande när ni ger olika personer uppdrag. Om ni har fattat ett principiellt beslut om att expertrollen ska fördelas i enlighet med representationen i organisationen är det viktigt att faktiskt följa det beslutet. Alltid.
 4. Använd listor med personer för att hitta kompetens. Antingen kan ni använda Rättviseförmedlingens listor eller så gör ni egna listor på personer som kan vara expert inom områden som är viktiga för er. Det gör att när ni behöver en expert har ni en bra, jämställd lista att utgå ifrån.

Ja, det var några av våra tips inom tre vanliga problem. Såklart finns det många andra problem som kan uppstå i en organisation och ett av dem, nämligen hur en kan jobba med jämställd kommunikation, kommer vi kolla på lite djupare senare i veckan. Och ps: glöm inte att spana in våra utbildningar som innehåller ännu mer tips om hur en kan jobba med jämställdhet! Ps 2: kom ihåg att män och kvinnor inte är två homogena grupper utan det finns väldigt många skillnader mellan olika män och kvinnor. Det finns också ett stort antal människor som inte definierar sig i enlighet med tvåkönsnormen. Detta är såklart något som ni måste ta hänsyn till i allt ert jämställdhetsarbete!