Inga ursäkter

Det finns lösningar på alla jämställdhetsutmaningar. Vissa av dem är knepiga, men många är rätt enkla. Problemet är alltså inte att lösningarna saknas, utan att vi inte använder oss av dem. Så det finns faktiskt inga ursäkter för att inte jobba för att skapa en jämställd organisation!

Inga ursäkter är en metodbank där vi samlat lösningar på några av de vanliga jämställdhetsproblemen som finns i ungas organisationer och rörelser. Det kan handla om möten, rekrytering, kommunikation, styrelser och arbetsgrupper eller ledarskap. Vi har samlat frågorna och några av svaren. Här finns konkreta förslag på vad ni kan göra för att lösa jämställdhetsproblem som att sätta en demokratisk agenda där alla får lika mycket inflytande, hur ni skapar en jämställd extern kommunikation eller hur ni genomför en kompetensbaserad rekrytering. På ingaursäkter.se har vi också samlat tips från experter såsom fotografen Emilia Bergmark-Jiménez, retorikern Elaine Eksvärd, jämlikhetsexperten Seher Yilmaz och organisationer såsom InterfemMake Equal och Vision.