Helena Carlssons berättelse om Maktsalongen

Jag har varit mentor i Maktsalongen i ungefär ett års tid. Det har varit ett år fullt av inspirerande möten, ny kunskap samt en adept- och mentorrelation jag idag inte vill vara utan.

 

Mentorskapet har varit betydelsefullt utifrån två aspekter.
För det första; relationen med min adept. Vi har under en tid byggt upp en relation som jag tror att vi båda uppskattar och värderar. Jag hoppas att jag har kunnat vara ett stöd men också en utmanare i hennes yrkesroll och personliga utveckling. Och hon har i sin tur gett mig styrka i min ledarroll och tankar och insikter om hur jag är och hur jag agerar i olika situationer.
För det andra; nätverket med andra kvinnor i det civila samhället. Jag har spenderat ett antal kvällar och timmar i det här nätverket och det har varit både befriande och gjort mig lite starkare och mer övertygad i min feministiska tro. Maktsalongen har varit en plats där jag har hämtat inspiration, kraft, ork och mod ifrån och för det är jag tacksam.

Det finaste med att vara mentor är ändå att jag har haft förmånen att följa och vara del i en annan människas utveckling. Det är fantastiskt. Maktsalongen är ett lysande initiativ, jag tror att Maktsalongen är här för att stanna och önskar att Maktsalongen eller något liknande hade funnits när jag var ny i min ledarroll. Maktsalongen gör helt enkelt världen till en lite bättre plats att verka på som kvinna, ung och ideell.
Helena Carlsson, idrottspolitisk rådgivare, Riksidrottsförbundet och mentor i Maktsalongen.