Handbok för jämställda möten

Jämställda, demokratiska och inkluderande årsmöten är en förutsättning för att vara en demokratisk organisation.  Handbok för jämställda möten är en bok som Maktsalongen skrivit på uppdrag av TCO. I boken finns konkreta metoder för vad organisationer kan göra före, under och efter ett möte för att skapa inkluderande och demokratiska möten med fokus på jämställdhet och jämlikhet.

Här kommer ett litet smakprov på vad ni kan hitta i boken:

  • Förbered deltagarna! Skriv lättlästa, skumvänliga och överblickbara handlingar. Om möjligt, ha förberedande träffar, fysiskt eller digitalt. Inled mötet med ett introduktionspass. Läs mer på sida 16-17.
  • Alternera mötesformerna! Varva plena med diskussionsgrupper, utskott och påverkastorg för att fler ska få en mötesform som passar dem. Läs mer på sida 40-42.
  • Släpp in mötet i prioriteringarna! Istället för att mötet ska börja från noll eller ta ställning till endast ett förslag när ni exempelvis ska välja en ny fokusfråga, ta som styrelse fram tre förslag som mötet får välja mellan. Läs mer på sida 43.
  • Våga testa! Ni behöver inte uppfinna hjulet, ni behöver ofta bara testa metoder som ni redan känner till och våga vara redo för både förändring och misslyckanden (för det är risken vi måste våga ta för att nå nya resultat). Läs mer på sida 7-8.

Boken finns att ladda ner här. Om ni vill beställa tryckta exemplar av boken, vänligen maila andreas.beckert@tco.se.