Eldsjälar och systerskap lokalt

Det var en ära att en gång i månaden få träffa ett så inspirerande gäng av eldsjälar som förstod och kunde stötta vid de utmaningar en själv mötte i ens organisationsvardag – och en gick därifrån med både mer acceptans och ännu mer vilja att fortsätta bidra till en bättre värld och ett mer feministiskt civilsamhälle.” – Annika ”Anto” Perttula, f.d. förbundsordförande i Sveriges förenade HBTQ-studenter och adept i Maktsalongens mentorskapsprogram 2014

Det unga civilsamhället är inte jämställt. Att det inte är jämställt drabbar alla, oavsett vilket kön en har. Men ofta slår det hårdas mot kvinnor och transpersoner. Därför startade Maktsalongen för fyra år sedan. I Maktsalongen är tanken att kvinnor * får möta varandra, skapa nätverk som de kan använda för att stötta, peppa, inspirera och hjälp varandra.

Ibland känner en sig så himla ensam i de utmaningar som en kan ha i sin styrelse, sin arbetsgrupp eller organisation. Men det är sällan som en är ensam, ofta finns det många som känner precis likadant eller har varit med om samma sak. I nätverk som Maktsalongen får alla som är med träffa andra personer som är i precis samma sits som en själv.

Under de fyra år som har gått sedan Maktsalongen startade har 140 kvinnor ingått i Maktsalongens nätverk. Alla som har varit med hittills har varit personer som har varit aktiva på nationell nivå, men under dessa fyra år har det ofta hört av sig kvinnor som är engagerade på lokal eller regional nivå och som vill vara med. Därför startar vi nu 5 stycken nya nätverk: ett för alla som är aktiva i Stockholmsområdet/Södermanland/Uppland, ett aktiva i Göteborgsområdet/Bohuslän, ett för aktiva i Malmöområdet/Skåne, ett för aktiva i Umeå/Västerbotten/Västernorrland och ett Växjö/Småland.

Under hösten kommer det att hållas en nätverksträff i varje stad där alla deltagare får träffa varandra och lyssna till inspirerande föreläsare. Under 2016 kommer det bli flera träffar och tanken är att nätverken framöver ska ses regelbundet.

Bor du i någon av eller närheten av de städer då Maktsalongens lokala nätverk startar? Vill du vara med på en träff? Kul! Gå in här och läs mer och anmäl dig!

*Med kvinnor menar vi personer som själva identifierar sig som kvinnor.