Diskriminering och sexuella trakasserier

Diskriminering och sexuella trakasserier är tyvärr alldeles för stort problem; 38% av alla kvinnor över 18 år uppger att de blivit sexuellt trakasserade och det är framförallt vanligt att unga kvinnor utsätts. Varje år anmäls ungefär 2500 fall av diskriminering till Diskrimineringsombudsmannen, men mörkertalet är stort.

Att arbeta förebyggande mot diskriminering och sexuella trakasserier är nödvändigt för alla organisationer, men det kan vara svårt att veta vart man ska börja och hur man kommer vidare. För att hjälpa organisationer och företag med detta arbete har Maktsalongen en föreläsning om just detta. I föreläsningen går vi bland annat igenom:

  • vad diskriminering, sexuella trakasserier och övergrepp är
  • vad lagen säger om diskriminering, sexuella trakasserier och övergrepp
  • hur ni tar fram strategier och policies för att undvika och hantera diskriminering, sexuella trakasserier och övergrepp
  • vad ni ska göra om sexuella trakasserier, övergrepp eller diskriminering sker
  • vi delar med oss av saker vi tycker att alla måste göra för att arbeta förebyggande mot diskriminering, sexuella trakasserier och övergrepp

Ett område som kan vara intressant att diskutera tillsammans med diskriminering, sexuella trakasserier och övergrepp är härskartekniker. I en organisationskultur där härskartekniker tillåts frodas förutsättningarna för att även sexuella trakasserier och övergrepp ska kunna finnas. Därför går denna föreläsning att kombinera med en föreläsning om härskartekniker. I den föreläsningen går vi bland annat igenom:

  • vad en är härskarteknik och vilka härskartekniker finns det
  • hur ni kan arbeta för att bemöta och förebygga härskartekniker

Dessa föreläsningar går att kombinera eller hållas var för sig.

Vi erbjuder föreläsningar som är allt från 45 minuter till en heldag. Vill du ha mer information eller boka en föreläsning? Maila då oss på info@maktsalongen.se!

Sagt om föreläsningen:

”Maktsalongens genomgång och exemplifiering gav en värdefull påminnelse om hur vanligt det är att använda härskartekniker… och hur systematiskt det är… men också att det kan vara väldigt svårt att som individ gör något åt det.”
– 
Helen Nilsson, jämställdhet- och utvecklingsledare vid Länsstyrelsen Kalmars län