Detta hände på årsmötet

För några veckor sedan, en mulen måndag i november, hade Maktsalongen årsmöte. Detta blev 2017 års andra årsmöte. Att vi i år har två årsmöten beror på att förra årsmötet, som var i april, fattade beslutet att flytta årsmötet till november. Anledning till det är att medlemmarna på så sätt kan få större inflytande över verksamhet för kommande året än vad de kan ha när mötet ligger i april. Så även framöver är det november som gäller för Maktsalongens årsmöte.

Alla medlemmar var inbjudna. Kvällen började med mat och mingel. Sedan, innan det var dags för själva årsmötet att dra igång, så gästades vi av Andrea Törnestam som är förbundssekreterare för SSU. Andrea berättade om 6 saker hon lärt sig av att vara ledare i en stor ungdomsorganisation och hur viktigt systerskap har varit för henne för att kunna klara sig och växa som ledare.

Efter det var det dags att dra igång själva mötet. Det fanns flera stora frågor på agendan. Maktsalongens stadga var uppe för beslut och den största förändringen som föreslogs och antogs av mötet var att ändra formerna för medlemskap i Maktsalongen. Numera finns två typer av medlemskap: ett huvudmedlemskap för personer som identifierar sig som kvinnor och som är under 35 år gamla och ett stödmedlemskap för personer med andra könsidentiteter och/eller är 35 år eller äldre. En annan viktig fråga var såklart antagandet av verksamhetsplanen, i vilken årsmötet bestämde allt det som Maktsalongen ska hålla på med nästa verksamhetsår. För första gången antog också Maktsalongen ett dokument som beskriver organisationens värdegrund. Värdegrunden utgår från tre för Maktsalongen viktiga ord: feminism, systerskap och intersektionalitet.

Men, en av de allra största punkterna var att det var, för första gången i Maktsalongens historia, dags att välja en ny ordförande för Maktsalongen. Sofia Brändström, en av de två som har grundat Maktsalongen och som har varit ordförande sedan starten, kommer avsluta sitt uppdrag vid årsskiftet och därför skulle en ny ordförande väljas. Och till ordförande valdes Linn Svansbo. Linn har suttit i Maktsalongens styrelse sen årsmötet i april och varit mentor i Maktsalongens mentorskapsprogrammet under 2017. Linn kommer från Örebro, har sin organisationsbakgrund i Sveriges elevkårer där hon varit operativ chef och idag jobbar hon som medlemsutvecklare på fackförbundet Byggnads. Linn vill framförallt jobba med att utveckla Maktsalongens medlemsarbete och opinionsbildning. Linns egna ord om uppdraget kan ni läsa här. Men, Linn ska såklart ha kollegor i styrelsen. Dina Oetterli, Veronica Sällemark, Radia Al-Masri och Mimmi Garpebring, som alla suttit i styrelsen sen i april, valdes om till ytterligare ett år i styrelsen. Olivia Gyllenhammar, Amalia Holm Bjelke, Kim Hof, Sanna Falk och Cecilia Lunell valdes som nya ledamöter in i styrelsen. Här finns en presentation av alla personer som valberedningen har skrivit i samband med att de presenterade sitt förslag.

Är du en av dem som vill veta alla detaljer från mötet? Protokollet är ännu inte justerat och därför är heller inte alla dokument som beslutades som justerade. När detta är gjort kommer du kunna hitta dem här.