#dagsförnollvision är viktigare än någonsin

Stress är ett stort problem bland unga och framförallt bland unga engagerade. Oavsett om det är en person som är aktiv i sin lokala scoutkår, i elevkåren eller är ordförande för ett stort problem så vet vi att stress ofta är ett problem för många. Stress leder alltid till mer eller mindre personligt lidande och det är nästan alltid en förlust för organisationen, antingen för att personen hoppar av sitt uppdrag eller att den inte har möjlighet att genomföra uppdraget på det sätt som den önskar.

Senaste veckan har stress bland unga engagerade ledare hamnat på agendan och debatten har visat på den enorma okunskap som finns gällande stress och hur den påverkar personer. Den visar också på hur debattörer skuldbelägger enskilda individer och förringar deras hälsa och upplevelser.

Maktsalongen har länge arbetat med stress bland unga engagerade ledare. Under året kommer vi starta ett stort nytt projekt om detta och efter den här veckan känns det viktigare än någonsin. Här finns en debattartikel i Expressen där vi skrivit om vår syn på detta. Här finns vår bok Stress och motståndskraft och här finns #dagsförnollvision där vi har formulerat vår vision om att inga unga i allmänhet och unga ledare i synnerhet ska behöva lida av stress och utbrändhet.