Maktsalongen i Almedalen

När vi startade Maktsalongen var vår ambition att skaka om och bidra till en bredare diskussion om jämställdheten i civilsamhället. I vårt Almedalsprogram vill vi lyfta frågor som sällan får plats i jämställdhetsdebatten och bidra till att nya nätverk och broar skapas mellan kvinnor i civilsamhället, näringslivet och politiken. Vi tror att det kan bli […]