ALLT ÄR DITT

ALLT ÄR DITT är en digital platt­form riktat till tjejer 16-19 år som är sam­hälls­in­tres­se­ra­de och vill starta ett eget ini­ti­a­tiv för att skapa för­änd­ring!

Dagens unga är mer sam­hälls­in­tres­se­ra­de än nå­gon­sin, men ibland kan det vara svårt att veta vad en kan göra för att bidra till sam­hälls­ut­veck­ling­en. Då de tra­di­tio­nel­la sätten inte passar alla är det viktigt att veta att det finns fler al­ter­na­tiv. Därför ska­pa­des ALLT ÄR DITT – för att visa på de många sätten en kan för­änd­ra på!

Med denna platt­for­m får du kon­kre­ta verktyg och in­spi­ra­tion till hur just du kan ka­na­li­se­ra ditt in­tres­se. Med guider, in­ter­vju­er, och snart en kost­nads­fri digital utbildning, har du allt du behöver för att skapa för­änd­ring på det sätt som passar dig!

Läs mer på ALLT ÄR DITTs hemsida och glöm inte att följa instagramkontot @alltarditt!