November

Action

VAD HÄNDER?

_AA_3555I slutet av november träffades organisationerna som är med i Akademien för tredje gången. Under dagen pratade vi mycket om hur det går för de olika organisationerna och vad de gör. RUM berättade om hur de har gått från att ha massa lösa tankar och idéer till att landa mer konkret i vad de vill göra. Två fokus som de har är dels deras årsmöte och dels att hitta ett sätt att prata om jämställdhet och musik med hela organisationen. Ung Pirat har även de landat mycket i ett årsmötesfokus för sitt arbete. Inför deras årsmöte i mars vill de prata med valberedning om jämställd rekrytering och de vill lägga kraft på att få de kvinnor som deltar under mötet ska få ta lika stor plats som männen. RBUF genomförde på organisationens årsmöte en stor enkätundersökning som de nu håller på att gå igenom. De har även skaffat en gemensam mail som alla i organisationen kan maila till för att komma med tips och idéer till jämställdhetsarbetet. Sverok har fått väldigt mycket uppmärksamhet för sitt nya projekt, vilket har varit roligt och viktigt att få spridning, men som också tagit tid från det övriga arbetet. Nu ligger fokus på att planera verksamheten inför nästa år, är mycket verksamhet som ska planeras, bland annat ett träningsläger för e-sportare och skrivandet av en uppförandekod. Sveriges elevråd – SVEA var inte med på denna träff eftersom de hade kongress.

HUR GÅR DET?

_AA_3602Under träffen gjorde vi en utvärdering av arbetet hittills och pratade om vad som kan bli bättre till nästa år. Ur dessa två diskussioner växte en tydlig gemensam bild fram – det var svårt att få ihop arbetet i början, men nu börjar det lossna och gå bra för alla organisationer. Det som framförallt var svårt i början var för grupperna att hitta sina roller och vad de skulle göra samt att det var svårt att ta steget från kartläggningen till vad de faktiskt ska göra. Nu verkar de flesta känna att det har lossnat och att de nu vet vad de ska göra.

På träffen pratade vi också om framgångsfaktorer i arbetet, där arbetsgrupperna fick dela med sig av sina bästa tips till varandra. Här är ett urval av vad de sa:

Ha teambuildning för gruppen och kombinera med att skriva manifest för gruppen. Uppmärksamma varandra (utan att döma) när en halkar in i gamla mönster. Berätta hur bra de andra är, vara varandras egoboost. Hitta en gemenskap i orättvishetskänslan. Anteckna även från informella möten för att de som inte är med kan och att hämta inspiration ifrån senare. Ha dialog med andra verksamhetsgrupper och hela organisationen. Ha olika mötesformer och lär känna varandra genom olika mötesformer. Prata om hur vi ska jobba som grupp. Testa, kör och var inte rädd för att misslyckas av andra organisationer tidigare.

VAD HAR VI LÄRT OSS?

_AA_3472Under träffen föreläste Pär Wiktorsson, som nu arbetar som verksamhetschef på RFSL och tidigare har varit ordförande för Stockholm Pride. Han pratade mycket om sina erfarenheter av att arbeta med förändring i en organisation och vad som kan hända när en stöter på motstånd. Från hans föreläsning fick deltagarna med sig mycket och här är några av de reflektioner de gjorde efteråt:

Viktigt att bygga allianser. Definiera vad det värsta som kan hända är och inse att det antagligen inte är så farligt. Balans mellan ansträngning och återhämtning. ”Fel” är inte alltid negativt. Det kommer motstånd och det är en del av processen. Vad en gör och vad en säger är två olika saker. Det går inte att innan vad som kommer fungera och inte. Vissa saker kommer gå åt helvete och det är okej. Viktigt att se skillnaden mellan processen och resultatet – ett ”misslyckat” resultat behöver inte betyda en dålig process och den kan vi lära oss massa av .

NÅTT KUL SOM HAR HÄNT?

Skärmklipp 2014-12-03 11.56.17

Vi tycker att det är viktigt att fira. Alla steg i processen, både det som går bra och det som är kämpigt är viktigt att fira, för vi lär oss något av allt. Därför avslutade vi den tredje träffen med Akademien med att skåla i alkoholfritt bubbel och fira hur grymma alla organisationer som deltar är och hur mycket engagemang alla deltagare har ger för att göra deras organisationer mer jämställda.

 


Akademien möjliggörs av Allmänna Arvsfonden