Metoder

Maktsalongens mål är ett jämställt samhälle där makt och inflytande fördelas rättvist. Vi jobbar för att fler unga kvinnor ska se sig själva som ledare och utmana normer som sätter snäva ramar för hur makt ser ut och vad en ledare kan vara. Därför arbetar vi med frågor som antingen hjälper eller stjälper unga kvinnor att ta makt.

Vi har ofta gjort det genom projekt där vi utvecklat metoder och tagit fram ny kunskap om dessa frågor. Här har vi samlat dem! Vissa av projekten är riktade mot organisationer som vill bli mer jämställda, och andra finns till för dig som individ i en ojämställd värld.