Lokala Maktsalonger

Maktsalongen driver fem lokala nätverk runt om i Sverige för unga, kvinnor* som är engagerade i organisationer, föreningar eller rörelser. Nätverken är trygga rum där deltagarna kan hantera hur det är att arbeta och verka i en ojämställd värld. På träffarna stärker och peppar vi varandra så att vi ska orka fortsätta engagera oss, ta makt och påverka vår omvärld.

Nätverken finns i Umeå, Stockholm, Göteborg, Växjö och Lund och du som inte varit med förut är välkommen att komma med när som helst, i kalendern hittar du din nästa nätverksträff!

Lokala_hemsida

Om träffarna

I nätverket möter du andra som gör liknande saker som du själv och som fattar hur det är att vara engagerad eller ledare i en organisation eller rörelse. Ni får lära känna varandra och diskutera varandras erfarenheter, idéer och utmaningar. Träffarna har ofta ett tema och en gäst och det bjuds alltid på något gott och vegetariskt att äta eller fika.

Här kan du boka in dig och läsa mer om träffar som är inplanerade!
Här kan du läsa historier från personer ur nätverken!
☞ Om du har några frågor – maila Zippora som är projektledare för Maktsalongens lokala verksamhet och leder alla träffar!

Vem kan komma?

Träffarna vänder sig till dig som identifierar dig själv som kvinna och är mellan 18-25 år, men är du lite yngre eller lite äldre spelar det inte så stor roll. Du ska vara engagerad på ett eller annat sätt i en organisation, förening eller rörelse – det kan exempelvis vara idrottsföreningar, kulturföreningar, politiska förbund, aktivistiska rörelser, kårer, intresseorganisationer eller klubbar.

*Med kvinnor menar vi personer som själva identifierar sig som kvinnor.